CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM THEO THÔNG TƯ 36/TT-BGDĐT

Thứ hai - 16/10/2023 23:39

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM THEO THÔNG TƯ 36/TT-BGDĐT

 u     
U          UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN THANH OAI
                TRƯỜNG MẦM NON  DÂN HOÀ
 
 
                                                   THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024
(Biểu mẫu 01. Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT)
 
STT NỘI DUNG NHÀ TRẺ
MẪU GIÁO

I
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được. + Tổ chức cho trẻ khám sức khỏe 2 lần/ năm.
+ 100% trẻ được cân đo và theo dõi cân nặng hàng tháng, quý.
+ 100% trẻ được đảm bảo an toất và tinh thần.
- Không có trẻ kênh suy dinh dưỡng nhẹ cân
- Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi so với năm học trước 1% - 2%
+ 4/4 lớp tổ chức thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo quy định Chương trình GDMN phù hợp với độ tuổi.
 
+ Tổ chức cho trẻ khám sức khỏe 2 lần/ năm.
+ 100% trẻ được cân đo và theo dõi cân nặng hàng tháng, quý.
+ 100% trẻ được đảm bảo an toất và tinh thần.
+ Phấn đấu đến cuối năm trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi dưới 3%, thể nhẹ cân còn dưới 2%, không có trẻ SDD nặng và thấp còi độ 2, hạn chế thấp nhất số trẻ thừa cân có nguy cơ béo phì.
+ 16/16 lớp tổ chức thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo quy định Chương trình GDMN phù hợp với độ tuổi.
+ 100% trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phù hợp với độ tuổi. Trẻ được hình thành các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng xử lý các tình huống…

II
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. - 20/20 lớp thực hiện Chương trình GDMN theo văn bản số 01/2021 của Bộ GDĐT ban hành chương trình GDMN.
-  100% trẻ được trang bị các kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với độ tuổi.
- Thực hiện việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” từ trường đến các lớp. Xây dựng các góc sáng tạo đáp ứng nhu cầu hoạt động, vui chơi, khám phá của trẻ.
- 100% giáo viên nghiên cứu tham khảo áp dụng phương pháp GD Steam phát triển chương trình GDMN nhà trường.

III
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển. - Chất lượng trẻ các độ tuổi được theo dõi đánh giá theo 4  lĩnh vực phát triển: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội: Số trẻ đạt từ 85% – 90% trở lên.
 
- Chất lượng trẻ các độ tuổi được theo dõi đánh giá qua 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội, thẫm mỹ: Số trẻ đạt từ 90% – 97% trở lên.

IV
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở. Chú trọng tổ chức cách oạt động trải nghiệm, tham quan thực tế, lễ hội và một số hoạt động khác ở trường MN cho
 trẻ tham gia.
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2023 -2024
(Biểu mẫu 02. Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT)
 
STT Nội dung Tổng số trẻ em
 
Nhà trẻ Mẫu giáo
25-36 tháng 3-4 tuổi
 
4-5
tuổi
5-6
tuổi

 
I Tổng số trẻ em 506 90 138 139 139
1 Số trẻ em nhóm ghép   0 0 0 0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày   0 0 0 0
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 506 90 138 139 139
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 0 0 0 0 0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 506 90 138 139 139
III Số trẻ em được kiểm tra
 định kỳ sức khỏe
506 90 138 139 139
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 506 90 138 139 139
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 506 90 138 139 139
1 Phát triển  bình thường về cân nặng 486 86 134 133 133
2 Suy dinh dưỡng cân nặng (thể nhẹ) 20 4 4 6 6
3 Phát triển  bình thường về chiều cao 482 86 132 133 131
4 Trẻ thấp còi 24 4 6 6 8
5 Số trẻ em thừa cân, béo phì 0 0 0 0 0
VI Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non 506 90 138 139 139
1 Chương trình GD nhà trẻ 90 90      
2 Chương trình GD mẫu giáo 416   138 139 139
 
                                                         Thanh Oai, ngày 25 tháng 9 năm 2023
                                                                       Hiệu trưởng
                                                                               Đã ký
                                                                       Nguyễn Thị Xuyến
       
          UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN THANH OAI
                   TRƯỜNG MẦM NON  DÂN HOÀ
 
 
 
                                                                               THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024
(Biểu mẫu 03, Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT)
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 24 2,2 m2/trẻ em
II Loại phòng học  
1 Phòng học kiên cố 20
2 Phòng học bán kiên cố 4
3 Phòng học tạm 0
4 Phòng học nhờ 0
III Số điểm trường 2
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 11.508 m2 22.7 m2/trẻ em
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 5.200 m2 10,3m2/trẻ em
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 55 m2 - 112 m2 1.5 m2 - 3.2 m2
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 55 m2 - 112 m2 1.5 m2 - 3.2 m2
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 15 m2 0.6 m2/trẻ em
4 Diện tích hiên chơi (m2) 175,6 m2 3.4 m2/trẻ em
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 80 m2 2.6 m2/trẻ em
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) 80 m2 2.6 m2/trẻ em
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 163 m2 3.2 m2
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   1 bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 20 1 bộ/nhóm (lớp)
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định 0  
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 16 5 đồ chơi/sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) 20  
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) Không Không
1    
         
    Số lượng(m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 10   24   0.6 m2/trẻ em
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 0 0
    Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XIV Kết nối internet x  
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục http://mndanhoa.thanhoaiedu.vn  
XVI Tường rào xây x  
.. ….    
               
 
                                                            Thanh Oai, ngày 25 tháng 9 năm 2023
                                                                                   Hiệu trưởng
                                                                                        Đã ký
                                                                           Nguyễn Thị Xuyến

 
        UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN THANH OAI
                         TRƯỜNG MẦM NON  DÂN HOÀ
 

                                                                                         THÔNG BÁO
Công khai về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2023-2024
(Biểu mẫu 04, Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT)
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
(phấn đấu đạt)
TS ThS ĐH TC Dưới
TC
Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Đạt Không đánh giá
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 65     48 13 4 0 0 47 1 12 36 0 0
I Giáo viên 45     43 2 0 0 0 45 0 9 36 0 0
1 Nhà trẻ 10     8 2 0 0 0 10 0 1 9 0 0
2 Mẫu giáo 35     35 0 0 0 0 35 0 8 27 0 0
II CB quản lý 3     3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
1 Hiệu trưởng 1     1         1 0 1 0 0 0
2 P.Hiệu trưởng 2     2         1 1 2 0 0 0
III Nhân viên 17     1 11 4 0              
1 NV Kế toán 1     1                    
2 NV Y tế 1         1                
3 Nhân viên phụ vụ 1     1                    
4 Nhân viên nuôi dưỡng 11       11                  
5 Nhân viên bảo vệ 3         3                
                               
                                                                 Thanh Oai, ngày 25 tháng 9 năm 2023
                                                                                       Hiệu trưởng
                                                                                           Đã ký

                                                                                  Nguyễn Thị Xuyến

Tác giả: Mầm non Dân Hoà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay245
  • Tháng hiện tại8,270
  • Tổng lượt truy cập188,441
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Dân Hoà


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây